Kredietopzegging

Kredietopzegging door de bank. Mag dat zomaar?

Lees Meer

Tien Geboden

Hoe ga ik met de bank om?

Lees Meer

MeerConsult adviseert bedrijven over financieringsvraagstukken, bij continuïteitsproblemen en conflictsituaties.

Adviseur bij MeerConsult is Mr. Maarten J.J. van der Meer. Hij heeft een langjarige bancaire achtergrond in de zakelijke financieringen, waarvan vele jaren in het Bijzonder Beheer van banken In die hoedanigheid is hij bij de financiering van honderden ondernemers en ondernemingen betrokken geweest. Heeft veel kennis en ervaring van herstelmaatregelen en het oplossen van problemen. Hij heeft veel praktische ervaring, ook op het gebied van insolventie en herstructurering.

Maakt geen lijvige rapporten, maar staat aan de kant van de ondernemer. Bespreekt wat er komt kijken bij bedrijfssanering, faillissement en de mogelijkheden van een doorstart. Kan helpen een bedrijf in gesaneerde vorm weer bancabel te krijgen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium een gedegen beoordeling van juistheid en volledigheid van kredietdocumenten en zekerheidsaktes uit te voeren

Kent de werkwijze van het Bijzonder Beheer van banken, kent het jargon en probeert samen met de ondernemer, crediteuren en de bank tot oplossingen te komen. Weet uit eigen ervaring hoe banken soms te ver kunnen gaan in hun optreden en hoe de kredietnemer daar het beste mee om kan gaan. De ontwikkelingen in de rechtspraak zijn daarbij belangrijk.

Ook particulieren met grote hypotheken en bankproblemen kunnen een beroep doen op MeerConsult voor advies en overleg.

Indien nodig beschikt MeerConsult over een breed netwerk van andere specialisten als accountants, advocaten en bedrijfskundigen.